سند گزارش کارشناسی تقسیم رود هیرمند و مشکلات خط سرحدی ایران و افغانستان
32 بازدید
محل نشر: اسناد بهارستان » پاییز 1390 - شماره 3 (10 صفحه - از 93 تا 102)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی